Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ có những ưu thế gì ?

0816.918.918